11 czerwca 2018

Dziś (11.06.) ruszyła akcja informacyjna programu "Dobry start", czyli świadczenia na wyprawkę szkolną. Od 1 lipca winsoki będzie można składać drogą elektroniczną, od sierpnia w formie tradycyjnej.

„Dobry start” to 300 zł rządowej wyprawki na każde uczące się dziecko, do 20 roku życia, w przypadku dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością do 24. Będzie przyznawane raz w roku bez względu na dochód rodziny. W województwie podkarpackim zostanie nim objętych 258 tysięcy 482. uczniów – Chcemy, aby rodziny miały wsparcie również w kwestii edukacji. CBOS w ubiegłym roku wskazał, że wyprawka na jedno dziecko kosztuje od 700 zł. Dla wielu rodzin żyjących z bieżących dochodów taki wydatek, który ma zapewnić niezbędne wyposażenie do szkoły był niemożliwy. -mówił w Rzeszowie wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz.

Wniosek powinien być złożony do 30 listopada, inaczej świadczenie na ten rok po prostu przepadnie. – mówi Wojewoda Ewa Leniart,

Wnioski drogą elektroniczną będzie można składać od1 lipca. Wiceminister Krzysztof Michałkiewicz ma nadzieję, że do większości rodzin pieniądze trafią już we wrześniu, dlatego niezbędna jest akcja informacyjna. Za taką kampanię informacyjna odpowiada Kuratorium Oświaty. Jak mówi Małgorzata Rauch, podkarpacki kurator oświaty, informacje będą przekazywane między innymi podczas spotkań z dyrektorami szkół, za pośrednictwem dzienników elektronicznych oraz w formie ulotek. Małgorzata Rauch dodaje, że „Dobry start” będzie funkcjonował obok istniejących już programów, czyli między innymi darmowego podręcznika. Tym razem trafi do uczniów klas drugich, piątych, siódmych, ósmych i klas trzecich gimnazjów. Nadal będzie funkcjonował program pomocy materialnej w postaci stypendiów.

„Dobry start”. to istotne, nie zmienia kryterium dochodowego rodziny, co oznacza, że nie wpływa na otrzymywanie innych świadczeń. Wnioski można między składać za pośrednictwem strony: empatia.mpips.gov.pl

Agnieszka Radochońska-Kloc