Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Archiwum

Aktualności

Europa Karpat w Przemyślu

z dnia 18.02.2018
Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i wiceminister Adam Hamryszczak wzięli udział w konferencji "Europa Karpat" w Przemyślu.
Fot. S.Kieszkowski
Biuro prasowe UMWP
Fot. S.Kieszkowski Biuro prasowe UMWP
Spotkanie miało na celu wzmocnienie współpracy i pogłębienie partnerskich więzi między krajami z regionu. W trakcie wydarzenia politycy, przedsiębiorcy, samorządowcy i naukowcy z Polski, Słowacji, Bułgarii, Węgier, Ukrainy, Czech oraz Rumunii dyskutowali o wspólnych działań na rzecz rozwoju nie tylko Karpat, ale całej Europy Środkowo-Wschodniej. 
 
Minister Jerzy Kwieciński zaprezentował w trakcie konferencji założenia przygotowywanego pakietu inicjatyw i projektów, zebranych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Programie dla Bieszczad. 
 
- Bieszczady kojarzą się wszystkim ze wspaniałą polską przyrodą i bogatym dziedzictwem pogranicza kultur. Program dla Bieszczad sprawi, że zostanie zbudowany pomost między tą tradycją a nowoczesnością. Pomost, dzięki któremu region stanie się wizytówką polskiej drogi do nowoczesności, ale nie kosztem historii, kultury, tradycji, dziedzictwa czy środowiska naturalnego - powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. 
 
Celem Programu dla Bieszczad jest poprawa szans rozwojowych i przyspieszenie rozwoju tego obszaru poprzez przedsięwzięcia oraz inicjatywy podejmowane z poziomu krajowego, komplementarne w stosunku do działań realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym. Interwencje na terenie Bieszczad z poziomu krajowego są od lat podejmowane przez różne podmioty i realizowane w wielu programach, jednak dotychczas były one rozproszone, co znacznie utrudniało ich monitorowanie i śledzenie postępów. Nie oznacza to, że Program ograniczy rolę i ważną funkcję samorządów regionalnych, samorządów lokalnych czy rozmaitych instytucji oraz organizacji pozarządowych. Przeciwnie, Program ma na celu stworzenie skutecznego forum współpracy i wymiany doświadczeń między tymi podmiotami a rządem w celu rozwoju regionu. 
 
Na inwestycje przyczyniające się do rozwoju Bieszczad, realizowane od 2016 do 2023 roku z poziomu - z funduszy unijnych oraz budżetu państwa - szacuje się, iż zostanie przeznaczone osiemset milionów złotych. Pieniądze te są przeznaczane na inwestycje transportowe, m.in. drogę krajową S19, inwestycje w sektorze ochrony środowiska, poprawę dostępu do Internetu oraz infrastrukturę społeczną - zapowiedział minister Kwieciński. 
 
Program adresowany jest do gmin powiatu bieszczadzkiego (Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), leskiego (Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina), sanockiego (Komańcza Zagórz, Tyrawa Wołoska) oraz przemyskiego (Bircza), jednak pozytywne efekty Programu odczują także sąsiednie miejscowości.
 
Przygotowane założenia Programu będą teraz konsultowane z partnerami samorządowymi - Marszałkiem Województwa oraz samorządami objętymi Programem. Do realizacji Programu zaproszone zostaną także m.in. spółki skarbu państwa działające na terenie Bieszczad lub w sąsiedztwie oraz Agencja Rozwoju Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju, ministerstwa, a także inne podmioty publiczne. Ogłoszenie Programu nastąpi w drugiej połowie 2018 roku.
 
Soliński Klaster Energii oraz Świat Karpackich Rozet
 
Podczas konferencji podpisane zostało porozumienie dotyczące utworzenia Solińskiego Klastra Energii. Umożliwi ono instytucjom zaangażowanym w projekt ubieganie się o środki w dedykowanych konkursach w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz w Regionalnych Programach Operacyjnych. Rozwój klastrów przyczyni się do wykorzystania potencjału przedsiębiorczości i dostępnych surowców, a także ułatwi wdrażanie najnowszych technologii czy nowych modeli biznesowych na poziomie lokalnym. W uroczystości brał udział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak. 
 
W trakcie konferencji w Przemyślu wiceminister Hamryszczak uczestniczył też w podpisaniu projektu Świat Karpackich Rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej Unikalności Karpat. 
 
Aktywność samorządów różnych szczebli i instytucji pozarządowych w tworzeniu i wdrażaniu wspólnych inicjatyw odgrywa kluczową rolę w rozwoju współpracy z sąsiadami z drugiej strony granicy. Projekty wspierane ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej i, tak jak w przypadku dzisiejszej umowy, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, koncentrują się na historyczno-kulturowych powiązaniach oraz stawianiu czoła wyzwaniom infrastrukturalnym, gospodarczym i demograficznym – mówił wiceminister Adam Hamryszczak. 
 
W uroczystości podpisania projektu obok wiceministra Hamryszczaka wzięli udział Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, a także Prezes Agnieszka Pieniążek i Wiceprezes Dorota Zielińska z Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia". 
 
- W projekcie uczestniczyć będzie aż jedenastu partnerów z Polski i Ukrainy, reprezentujących zarówno samorządy, jak i świat nauki oraz organizacje pozarządowe. Takie wielowymiarowe spojrzenie na problem pozwala zaprojektować dobre rozwiązania na przyszłość. Mam nadzieję, że realizacja projektu przebiegnie pomyślnie i tak zróżnicowane grono partnerów wypracuje wartość dodaną w tworzeniu sieci współpracy i koordynacji wydarzeń kulturalnych – dodał wiceminister Hamryszczak. 
 
Konferencja "Europa Karpat" już po raz dwudziesty 
 
Oprócz kierownictwa Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w odbywających się w trakcie konferencji sesjach, panelach i rozmowach brali udział m.in. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, Minister Spraw Zagranicznych Jacek Czaputowicz, Poseł do Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski, David Engels z Wolnego Uniwersytetu Brukselskiego, Dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki czy prezydent Przemyśla Robert Choma. 
 
Jubileuszowa, dwudziesta edycja konferencji "Europa Karpat" odbywała się w sobotę 17 lutego na terenie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. 

Nasi partnerzy

    

Nasi sponsorzy