12 czerwca 2018

Wojewoda zatwierdziła listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na terenie województwa podkarpackiego.

Lista to 26 zadań podstawowych oraz 8 zadań rezerwowych, których realizacja uwarunkowana jest wystąpieniem oszczędności poprzetargowych na zadaniach podstawowych. – mówi wojewoda Ewa Leniart

Efektem realizacji zadań będzie budowa, przebudowa oraz remont 45 km dróg lokalnych, w tym 14 km dróg gminnych oraz 31 km dróg powiatowych. Ponadto wybudowane zostaną dwa obiekty mostowe. Lista zadań podstawowych zawiera zadania, które bez pomocy tego programu nie miałyby szans na realizację. Przykładem tego są inwestycje, które dostały wsparcie dotacją 70% w ramach rządowego programu dot. dróg lokalnych w 2018 roku, to m.in. gmina Zagórz, Sokołów Małopolski, Nowy Żmigród, Kolbuszowa, Tuszów Narodowy czy Radomyśl nad Sanem.

Agnieszka Radochońska-Kloc