7 października 2018

Teatr zachęca dzieci w wieku od 4 do 10 lat do wzięcia udziału w konkursie "Dokąd pędzisz koniku?", który związany jest z kolejną w tym sezonie, premiera spektaklu. Co należy zrobić? Dowolną techniką wykonać portret konika. Musi to być praca płaska.

Na konkurs można zgłaszać wyłącznie prace wykonane samodzielnie i indywidualnie. Każda praca musi mieć dołączoną karteczkę podpisaną imieniem i nazwiskiem autora wraz z oznaczeniem jego wieku oraz imieniem i nazwiskiem opiekuna, jego numerem telefonu i adresem mailowym. Prace należy przysłać drogą pocztową do 15 października do godz. 12:00 (na adres: ul. Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów z dopiskiem „KONIK – konkurs”), bądź dostarczyć osobiście. Wyniki konkursu opublikujemy zostaną opublikowane  16 października na stronie internetowej teatru i na teatralnym Facebooku.

Wybrani laureaci zostaną zaproszeni na pokaz premierowy spektaklu pt. „Dokąd pędzisz, koniku?” w dniu 20 października (sobota) na godz. 16:30 podczas którego nastąpi wręczenie nagród zwycięzcom. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie TEATRU MASKA.

 

Agnieszka Radochońska-Kloc