14 września 2018

Konferencja odbyła się w ramach obchodów VIII Tygodnia Wychowania.

Jeśli rodzice czy nauczyciele chcą być dla młodego pokolenia autorytetami i przewodnikami, to powinni umieć ich wychować. Jak to dobrze robić? Nad tym zastanawiali się uczestnicy konferencji pod hasłem „Stawać się być wychowawcą, przewodnikiem młodych” zorganizowanej w ramach VIII Tygodnia Wychowania. W spotkaniu w urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie wzięli udział nauczyciele, rodzice, przedstawiciele placówek wspomagających wychowanie.

Temat dobrego wychowania młodego pokolenia to temat bardzo szeroki. Jednak wykłady, dyskusje, wymiana informacji na temat różnorodnych możliwości wsparcia, zarówno rodziców jak wychowawców może przynieść wymierne efekty – mówi Rafał Czupryk, pełnomocnik wojewody do spraw rodziny

By być dobrym wychowawcą, potrzeba cierpliwości, miłości i zaangażowania. To mało, ale zarazem bardzo dużo – mówiła Magdalena Pyszczuk z Centrum Edukacji Dziecięcej

Są instytucje, które wychowanie mogą wspierać. Stad pomysł na warsztaty dla rodziców, podczas których między innymi rodzice uczą się być cieszyć z rodzicielstwa – mówi Katarzyna orkisz, pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagoicznej nr 2 w Rzeszowie

O wychowaniu mówili także nauczyciele, którzy otrzymali tytuł „Nauczyciel wychowujący do wartości”. Wychowanie to nie jest łatwy proces, jednak zarówno rodzice, jak i nauczyciele są do tego powołani i nie mogą się z wychowania zwalniać – mówiła Małgorzata Kowal, dyrektor Zespołu Szkół w Łukawcu

W trakcie konferencji uczestnicy mogli zapatrzeć się w literaturę dotycząca wychowania, rodzinne gry edukacyjne czy pomoce dydaktyczne.

Iwona Kosztyła