11 maja 2018

„Ołtarz Wolności”. Obrazy młodego artysty Eliasza Dyrowa do poniedziałku można obejrzeć w holu głównym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Eliasz Dyrow jest absolwentem ZSP w Jarosławiu. Obecnie studiuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest repatriantem ze wschodu. Urodzony w Kijowie artysta od trzech lat mieszka w Radymnie. Mimo młodego wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów, m.in. zdobycie Grand Prix Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Satyryczny i Animację Filmową pt. ,,Zagrożenie Środowiska Naturalnego Człowieka”, w kategorii „film i animacja filmowa”. Za swoje największe osiągnięcie uważa udział w pracach nad pomnikiem poświęconym ofiarom katastrofy w Czarnobylu. Memoriał odsłonięto w Kijowie, w dzielnicy, którą zamieszkują ludzie przesiedleni ze skażonych promieniowaniem terenów. W lutym 2017 roku jeden z jego prezentowanych na wystawie obrazów pt: „Złoty Wiek jarmark jarosławski” zdobył wyróżnienie na Międzynarodowej wystawie w Pekinie. Eliasz Dyrow jest wielu nagród i konkursów, zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Wystawa „Ołtarz Wolnośc” to efekt projektu.

Mówi Eliasz Dyrow

Agnieszka Radochońska-Kloc