16 maja 2018

WSH UR jest obecnie jednym z dwóch Wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego z drugą najwyższą kategorią jednostek naukowych w kraju.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego otrzymał kategorię naukową „A”. WSH UR jest obecnie jednym z dwóch Wydziałów Uniwersytetu Rzeszowskiego z drugą najwyższą kategorią jednostek naukowych w kraju.

Otrzymana kategoria naukowa oznacza nie tylko prestiż i uzyskanie oceny równej analogicznym jednostkom działającym w ramach bardziej renomowanych uczelni takich jak Uniwersytet Jagielloński, czy Uniwersytet Warszawski, ale również zwiększenie środków na badania naukowe pracowników Wydziału na którym pracują m.in. historycy, kulturoznawcy, socjologowie, archeolodzy, politolodzy oraz filozofowie przyczyni się do lepszego poznania specyfiki procesów historycznych, kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych zachodzących na Podkarpaciu.

Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego oprócz działalności naukowej kształci studentów na 10 kierunkach studiów: archeologii, bezpieczeństwie wewnętrznym, filozofii, historii, kulturoznawstwie, turystyce historycznej i kulturowej, muzeologii, politologii, pracy socjalnej oraz socjologii. Od przyszłego roku akademickiego będzie również kształcił studentów na nowym kierunku – komunikacja międzykulturowa.

Iwona Kosztyła