6 czerwca 2018

Najlepsi okazali się uczniowie z Zespołu Szkół w Ropczycach, to oni zdobyli pierwsze miejsce, drugie Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku a trzecie Zespół Szkół Ekonomicznych z Brzozowa.

Konkurs ‚Przedsiębiorczość w praktyce’ to inicjatywa Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, we współpracy z Izbą Administracji Skarbowej, Oddziałem Okręgowym Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie i Wojewódzkim Urzędem Pracy. Głównym celem jest kształtowanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych i przekazywanie wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności praktycznych potrzebnych w prowadzeniu własnej działalności.  Konkurs to efekt końcowy projektu, który miał wyłonić najbardziej przedsiębiorczych uczniów. W finale rywalizowało 6 trzyosobowych drużyn. Zadaniem każdej było zaprezentowanie komisji swojego pomysłu na biznes. Po serii pytań od członków jury, uczniowie musieli pomysł i biznesplan obronić. Nie było to dla nich wyzwaniem ponieważ przez około 5. miesięcy zdobywali niezbędną wiedzę do założenia działalności gospodarczej pod okiem ekspertów ZUS, IAS, czy WUP. Prowadzili badania dotyczące zapotrzebowania np. na usługi w swoim miejscu zamieszkania, dowiedzieli się jak zdobyć środku na uruchomienie własnej firmy, czy jakie w przyszłości będą mieć obowiązki wobec poszczególnych instytucji. 

Agnieszka Radochońska-Kloc