14 maja 2018

Ks. dr Wiesław Matyskiewicz będzie prelegentem podczas cyklicznego spotkania w parafii bł. ks. J. Popiełuszki w Rzeszowie.

Ks. dr W. Matyskiewicz jest adiunktem w Katedrze Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

Temat jego konferencji to: „Integralne ujęcie wolności”.

 

– Ksiądz Jerzy Popiełuszko żył, wzrastał w okresie gdy naród polski był zniewolony przez system komunistyczny. O tej wolności sam mówił i o tę wolność walczył. Pokazuje to film „Ksiądz Popiełuszko. Wolność jest w nas”. To wszystko stało się inspiracją do tego, by takie integralne ujęcie wolności zaprezentować podczas cyklicznego wykładu – wyjaśnia ks. dr Wiesław Matyskiewicz.

Na spotkanie zaprasza Duszpasterstwo Ludzi Pracy Diecezji Rzeszowskiej.

Wykład rozpocznie się po Mszy Św. wotywnej sprawowanej o godz. 18.00 oraz nowennie za Ojczyznę przez wstawiennictwo bł. ks. Jerzego.

Cykliczne wykłady odbywają się każdego 19 dnia miesiąca i poświęcone są współczesnym procesom globalnym, problemom i wyzwaniom społecznym, na które przed laty zwracał uwagę bł. Męczennik ks. Jerzy Popiełuszko – patron ludzi pracy.

Małgorzata Lewicka-Kyc