11 października 2018

Poseł Wojciech Buczak, kandydat na prezydenta miasta ma rozwiązania dotyczące Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego. Zdaniem Wojciecha Buczaka Centrum powinno powstać w miejscu Dworca Głównego PKP, z zachowaniem aktualnego budynku.

W założeniu składałby się dworca dla komunikacji krajowej, zadaszonych peronów, zadaszonego łącznika przesiadkowego czy placu eventowego. Byłoby to nie tylko miejsce komunikacji, ale także rozrywki i kultury, bo w planach kandydata na prezydenta miasta jest też muzeum techniki i militariów czy zielony plac. Tam też mieściłby się dworzec kolejowy, przystanek autobusowy czy dworzec dla komunikacji miejskiej. Byłby to rzeszowski dworzec intermodalny.

Inwestycja, jak szacuje poseł Wojciech Buczak, maksymalnie kosztowałaby ok 500 mln zł. Wsparcie pochodziło zarówno z zewnętrznych środków jak i ze środków samorządu. Jak dodał, finansowo jest to do udźwignięcia a realizacja obejmowałaby jedną kadencję.

Agnieszka Radochońska-Kloc