13 czerwca 2018

Gościem Radia Via była Katarzyna Hul z Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych.

Mała liczba osób porozumiewających się językiem migowym – to jeden z głównych problemów na jaki napotykają osoby głuchonieme – mówiła na antenie Radia Via Katarzyna Hul z Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych.

Gość naszej rozgłośni podkreślił, że wiele w tej materii się zmieniło – osoby władające językiem migowym są w urzędach oraz innych instytucjach i służą pomocą głuchym. Niestety takich osób wciąż jest zbyt mało, a ich kompetencje językowe są często niewystarczające.

Katarzyna Hul mówiła również, że Stowarzyszenie poszukuje lokalu, który mogłoby wynajmować nieodpłatnie. Obecnie wynajmowane lokum znacząco obciąża budżet Stowarzyszenia.

Instytucja organizuje również kursy języka migowego. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.psg.rzeszow.pl

Artur Sołek