9 lipca 2018

Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy organizuje czwartą edycję konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z ziemią dębicką.

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół wyższych zamieszkali w powiecie dębickim. Za najlepszą pracę przyznana zostanie Nagroda Sapere Aude.

– Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach „Najlepsza praca licencjacka i inżynierska” oraz „Najlepsza praca magisterska” – informuje Maciej Małozięć, dyrektor Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy.

Konkurs wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ale również 660. rocznicę lokacji Dębicy – dodaje Maciej Małozięć.

Wcześniejsze edycje wspomnianego konkursu cieszyły się dużym zainteresowaniem jednak organizatorzy zwracają uwagę, że poziom merytoryczny prac z roku na rok spada.

Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim. Oceniała je będzie kapituła złożona z osób reprezentujących różne dziedziny nauki. Kapituła weźmie pod uwagę kilka kryteriów.

– Wymagania są wysokie – zaznacza Barbara Pelczar-Białek, Dyrektor Departamentu Edukacji Nauki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane będą do 15 października na adres Katolickiego Centrum Edukacji KANA w Dębicy. W przypadku zgłoszenia mniej niż czterech prac w danej kategorii, konkurs zostanie unieważniony, a zgłoszone prace zostaną awansem przeniesione na konkurs w kolejnym roku kalendarzowym i wówczas będą oceniane.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 10 listopada bieżącego roku.

Małgorzata Lewicka-Kyc