10 sierpnia 2018

W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie odbyły się warsztaty zatytułowane „Nie święci garnki lepią... Garncarstwo w pradziejach”.

Zajęcia skierowane były do dzieci w wieku 6-12 lat.

– Uczestnicy mogli się zapoznać z najciekawszymi faktami z dziedziny garncarstwa pradziejowego – informuje Katarzyna Maźnicka z Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Prowadzący wyjaśniali dzieciom, kiedy pojawiły się naczynia ceramiczne, kim byli pradziejowi garncarze, kto był twórcą koła garncarskiego i jak wyglądały pradziejowe piece garncarskie.

Po części teoretycznej przyszedł czas na zajęcia praktyczne. Dzieci mogły ulepić z gliny własne naczynia, figurki czy ozdoby.

Małgorzata Lewicka-Kyc