12 czerwca 2018

W posiedzeniu udział wzięli Komendanci Straży Pożarnej, Policji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektorzy Szkół, Przedstawiciele Urzędów Miast i Gmin, jak i Hufca ZHP w Jarosławiu.

W Starostwie Powiatowym w Jarosławiu odbyło się połączone posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Tematem posiedzenia było podejmowanie działań prewencyjno – profilaktycznych przez właściwe służby które zapewnią dzieciom i młodzieży wypoczywającej na terenie powiatu właściwy poziom bezpieczeństwa.

Wskazano między innymi na potrzebę monitorowania sytuacji w zakresie bezpieczeństwa na terenie powiatu, współdziałania i współpracy służb w zakresie przewozu dzieci i młodzieży. Poinformowano również o możliwości monitorowania przez internet bezpieczeństwa organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w całej Polsce.

Iwona Kosztyła