10 sierpnia 2018

Tadeusz Ferenc, otrzymał wyróżnienie za całokształt działalności i wkład w rozwój Rzeszowa.

Tytuł prezydentowi stolicy Podkarpacia przyznał Związek Powiatów Polskich, który w tym roku obchodzi swoje 20-lecie. Jest to uchwała wraz z uzasadnieniem, podjęta przez zarząd Związku Powiatów Polski, organizacji skupiającej miasta na prawach powiatów i powiaty z całej Polski. I jest to uznanie koleżeńskie, pewnego rodzaju skwitowanie 20 lat – mówił Rudolf Borusiewicz Dyrektor Związku Powiatów Polskich.

Przede wszystkim jest to bardzo ważne wyróżnienie dla Rzeszowa i jego mieszkańców. Miasto Rzeszów dobrze funkcjonuje, funkcjonują uczelnie, zakłady pracy, szkoły średnie i szkoły podstawowe, żłobki i przedszkola. A więc jest to cały konglomerat zagadnień, które dzieją się w Rzeszowie, nie tylko za sprawą prezydenta, ale również za sprawą mieszkańców – podsumował Tadeusz Ferenc prezydent Rzeszowa.

Uroczyste wręczenie tytułu, miało miejsce w rzeszowskim ratuszu.

Arleta Blok