12 czerwca 2018

Okręg Podkarpacki Polskiego Związku Działkowców realizuje otwarty program rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. W skrócie chodzi o pozyskiwanie nowych terenów pod zagospodarowanie działek bądź rozwój już istniejących.

Takie działania są efektem ogromnego zainteresowania kawałkiem zielonej przestrzeni zwłaszcza wśród nowych mieszkańców miasta. To wynik przeprowadzonych przez nas badań. – mówi Agnieszka Sycz, prezes Okręgu Podkarpackiego Polskiego Związku Działkowców.

Jeżeli nie uda się nabyć nowych działek w granicach Rzeszowa to związek będzie starał się o pozyskanie terenów w najbliższej okolicy, czyli np. w Łańcucie.

Okręg podkarpacki wraz z Kolegiami Prezesów będzie organizować spotkania z samorządami w większych miastach – tam, gdzie jest zapotrzebowanie na wolne działki (Rzeszów, Mielec, Tarnobrzeg, Dębica), aby pokazać zasadność istnienia ogrodów oraz, aby uzyskać zapewnienie o możliwości powiększenia istniejących ogrodów bądź utworzenia nowego ogrodu.

Ale otwarty program rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych ma też drugi aspekt. Wolną działkę w ROD będzie można zagospodarować jako wzorcową z przeznaczeniem na prowadzenie zielonych lekcji dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych lub osób niepełnosprawnych.

Agnieszka Radochońska-Kloc