29 czerwca 2018

Przyznano dwanaście nagród indywidualnych oraz siedem nagród zbiorowych.

Gratulacje laureatom złożyła m.in. wicewojewoda Lucyna Podhalicz – chciałabym państwu bardzo podziękować, ponieważ bez państwa talentu, pasji i konsekwencji, świat na pewno byłyby gorszy, byłby po prostu brzydszy, niewypełniony dźwiękami, obrazami, rzeźbami i wszystkim tym co emanuje właśnie z państwa talentu.

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymali:
Marcin Świerad z Wielopola Skrzyńskiego
Zdzisław Magoń z Kraczkowej 
Monika Brewczak  z Sanoka 

Przyznano również nagrody indywidualne za całokształt twórczości :
Jolanta Nord  z Rzeszowa 
Włodzimierz Piętal z Rzeszowa 
Bogdan Kaczmar z Rzeszowa  
Romuald Kalinowski  z Rzeszowa 
Stanisław Żyracki  z Rzeszowa 
Stanisław Ożóg z Rzeszowa 
Wiesław Grzegorczyk  z Rzeszowa 
Alfred Budzyński z Wysokiej 
Wacław Jamer z  Jasła 

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności przyznano:
Towarzystwu na rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej
Lucynie i Henrykowi Rudawskim z Przemyśla
Zespołowi Ludowemu Kombornia z Korczyny 

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymali:
Kwartet Gitarowy Felice z Jarosławia
Zespół Pieśni i Tańca Lubenka z Lubeni
Podkarpacki Chór Męski z Rzeszowa 
Zespół Muzyki Dawnej i Tradycyjnej Vox Angeli z Rzeszowa 

Podczas uroczystej gali, wręczono brązowe medale Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Nagrodzeni zostali:
Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie
Maria Orłowska  z Mielca – długoletnia tancerka  ZPiT „Rzeszowiacy”
Janusz Wołoszczak  z Mielca – długoletni tancerz ZPiT „Rzeszowiacy”

Uroczystą galę uświetnił występ nagrodzonego zespołu Vox Angeli z Rzeszowa.

 

 

Arleta Blok