4 czerwca 2018

Tomasz Samojlik autor komiksów i książek dla dzieci odwiedził Rzeszów, by spotkać się ze swoimi czytelnikami.

Twórca postaci żubra Pompika i ryjówki Dobrzyka, zyskał popularność dzięki komiksom edukacyjnym, w których popularyzuje naukę i wiedzę o przyrodzie.
W swoich rysunkach autor porusza problematykę związaną z życiem lasu i zagrożeniami, za które w głównej mierzy odpowiedzialność ponosi człowiek, mowa m.in. o dzikich wysypiskach śmieci, czy pożarach spowodowanych wypalaniem traw.

Do dorobku artystycznego Tomasza Samojlika zalicza się m.in.  Żubr Pompik. Letni zmierzch, Pikotek chce być odkryty, Żubr Pompik. Tropy na śniegu, Żubr Pompik. Zapach wiosny, Ryjówka przeznaczenia, Bartnik Ignat i skarb puszczy.

Rysownik i twórca komiksów jest również doktorem nauk przyrodniczych pracującym w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Za swoją działalność naukową oraz popularyzatorską otrzymał nagrodę Złoty umysł oraz został wyróżniony Nagrodą im. Artura Rojszczaka.

Twórczość Tomasz Samojlika, można zgłębić w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, mieszczącym się przy ul. Słowackiego 11.

 

Arleta Blok