12 maja 2018

Diecezja Rzeszowska ma dziesięciu nowych diakonów, którzy otrzymali dziś święcenia. Uroczystość odbyła się w Kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale.

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie otrzymali dziś z rąk Ordynariusza bp Jana Wątroby święcenia diakonatu.

Diakoni pełnią posługę Słowa Bożego, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym oraz pomagają kapłanom przy ołtarzu.

Klerycy, którzy przyjmują święcenia diakonatu podejmują zobowiązania: celibatu, codziennego odmawiania brewiarza oraz czci i posłuszeństwa swojemu biskupowi ordynariuszowi.

Wraz z przyjęciem diakonatu stają się osobami duchownymi. Święcenia diakonatu są pierwszym stopniem świeceń. Za rok diakoni przyjmą święcenia kapłańskie.

Nowymi diakonami Diecezji Rzeszowskiej zostali:

  1. Kamil Bambrowicz – z parafii Narodzenia NMP w Gorlicach
  2. Hubert Cop – z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Lutoryżu
  3. Jakub Gunia – z parafii Matki Bożej Królowej Polski w Strażowie
  4. Mateusz Juszczyk – z parafii Dobrego Pasterza w Jaśle
  5. Arkadiusz Król – z parafii Św. Małgorzaty w Żurowej
  6. Jarosław Młodecki – z parafii Trójcy Świętej w Bieździedzy
  7. Jakub Oczkowicz – z parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach
  8. Bartłomiej Ołyniec – z parafii św. Judy Tadeusza w Rzeszowie
  9. Grzegorz Petka – z parafii św. Stanisława Biskupa Męczennika w Dobrzechowie
  10. Dominik Wacław – z parafii  św. Stanisława Biskupa Męczennika w Boguchwale

 

Artur Sołek