4 maja 2018

W całym kraju odbywały się uroczystości religijno-patriotyczne związane z 227. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Uroczystością Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

W tym roku obchody były szczególnie uroczyste, gdyż przypadają w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Rzeszowskie uroczystości zainaugurowała Msza św. w intencji Ojczyzny odprawiona w kościele farnym. Liturgii przewodniczył Ks. Bp Kazimierz Górny, Biskup Senior. Homilię wygłosił ks. Stanisław Potera, proboszcz parafii Św. Michała.

Kaznodzieja przypomniał, że Matka Boża zawsze była obecna w historii naszego narodu. Przeprowadziła nasz kraj przez najtrudniejsze okresy w dziejach i dlatego nazywamy ją „naszą Matką” i „Królową Polski”.

Uroczystości patriotyczne odbyły się na rzeszowskim Rynku. Wzięli w nich udział przedstawiciele parlamentu, władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, duchowieństwo, służby mundurowe, kombatanci, poczty sztandarowe, młodzież podkarpackich szkół i mieszkańcy Rzeszowa. Przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego wciągnięto biało-czerwoną na maszt, odczytano Preambułę do Konstytucji 3 Maja i rozpoczęły się okolicznościowe przemówienia. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart przypomniała, że Konstytucja majowa zawierała wizję i program budowy nowoczesnego i państwa i społeczeństwa. Uroczystości zakończyło złożenie wieńców pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki oraz parada wojskowa.

Konstytucja z 3 maja 1791 roku regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty, zapewniła chłopom ochronę państwa. Znosiła też liberum veto. Przywróciła Polakom nadzieję i poczucie odpowiedzialności za swój kraj. Jest symbolem odważnego, nowatorskiego myślenia o kształcie Rzeczypospolitej.

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została wprowadzona w 1920 roku. Biskupi świadomie zaproponowali ten dzień, aby podkreślić związek tego święta z uchwaloną 3 maja 1791 roku pierwszą Konstytucją polską. 

 

Małgorzata Lewicka-Kyc