10 sierpnia 2018

Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej wykryli 23. żywe raki, które objęte są gatunkową ochroną częściową na podstawie ustawy o ochronie przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska ws. ochrony gatunkowej zwierząt.

Na ogół w pojazdach wjeżdżających do Polski funkcjonariusze wykrywają papierosy lub alkohol bez polskich znaków akcyzy.

Zwierzęta były przewożone w bagażniku, w lodówce turystycznej. Na przewóz przez granicę żywych zwierząt wiozący je mężczyzna nie posiadał stosownych dokumentów. Ich legalny transport przez granicę mógłby nastąpić tylko pod warunkiem posiadania zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Funkcjonariusze umieścili raki w pojemnikach z wodą. Przewożenie raków „na sucho”, bez dostępu do wody mogło się dla nich skończyć śmiercią. Obecnie zwierzęta są już bezpieczne w Ogrodzie Zoologicznym w Zamościu.

informacja prasowa