7 września 2018

Studia podyplomowe Profilaktyka, Poradnictwo i Terapia Uzależnień potrwają 3 semestry.

Duszpasterstwo Trzeźwości Diecezji Rzeszowskiej zaprasza do wzięcia udziału Studiach Podyplomowych Profilaktyka, Poradnictwo i Terapia Uzależnień.

To propozycja dla osób mających wykształcenie wyższe licencjackie lub magisterskie na kierunkach medycyna oraz pokrewne, dietetyka, psychologia, pedagogika, teologia, resocjalizacja, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie, filozofia. Celem studiów jest podwyższenie kwalifikacji w zakresie wiedzy i umiejętności dotyczących nowoczesnych metodach diagnozowania różnych form uzależnień, oraz profilaktyki i terapii osób uzależnionych i współuzależnionych.

Absolwenci nauczą się między innymi metod stosowanych w terapii uzależnień dostosowanych do potrzeb i możliwości pacjenta, przeprowadzenia terapii i readaptacji społecznej osób uzależnionych czy przeprowadzenia zajęć edukacyjnych i profilaktycznych między innymi w poradniach przy parafialnych – mówi ks. Grzegorz Kot, duszpasterz młodzieży

Studia podyplomowe potrwają 3 semestry, w sumie 420 godzin wykładowych, warsztatowych i praktyk. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie duszpasterstwa trzeźwości diecezji rzeszowskiej natrzezwo.pl

Iwona Kosztyła