21 czerwca 2018

Wyzwania katecheza wobec zreformowanej szkoły, wyznaczenie nowych zadań dla pracy katechetycznej czy przedstawienie projektu nowej Podstawy Programowej go główne cele spotkania.

Wyzwania katecheza wobec zreformowanej szkoły, podsumowanie roku szkolnego, wyznaczenie nowych zadań dla pracy katechetycznej czy przedstawienie projektu nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła Katolickiego w Polsce. To niektóre z wielu punktów tradycyjnego, przedwakacyjnego spotkania dyrektorów wydziałów katechetycznych. Tym razem spotkanie odbywało się w Rzeszowie.

W spotkaniu wzięło udział 52 kapłanów, dyrektorów i przedstawicieli wydziałów katechetycznych poszczególnych diecezji, a także przedstawiciele Episkopatu Polski. Goście spotkania rozmawiali o najważniejszych wyzwaniach katechetycznych, które czekają nie tylko katechetów, ale także polskie szkoły i samych uczniów. Były konferencje tematyczne i merytoryczna dyskusja – mówi ks. Marek Winiarski, dyrektor Wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie.

Dziś katechizacja stanowi duże wyzwanie nie tylko dla katechetów. W katechizację powinni zaangażować się rodzice, którzy także powinni być katechizowani. Wszystko po to, by katecheza była dobrym przekazem treści samej Ewangelii – mówił bp. Marek Mendyka, odpowiedzialny za katechizacje w Polsce. Przy tworzeniu programów czy pomocy dydaktycznych bierzemy pod uwagę sugestie i potrzeby młodych ludzi, Mówią nam o tym sami katecheci – dodaje bp. Marek Mendyka

Sprzyjają temu między innymi zmiany w systemie szkolnictwa, które pociągają za sobą jednocześnie zmiany w programie nauczania katechezy. Jest ich sporo i na każdym etapie edukacji. Począwszy od przedszkola, skończywszy na przygotowaniu do matury z religii – dodaje ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, z Biura Programowania Katechezy

Wiemy co mamy przybliżać na katechezie, jednak nie zawsze potrafimy to zrobić dobrze. Żyjemy w czasach, kiedy tradycyjny, słowny przekaz trudniej dociera do młodzieży. Dziś młodzież żyje obrazem, więc trzeba wykorzystywać nowe środki wyrazu. Świadectwo i zaangażowanie mogą także w tym pomóc – mówił ks. Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Przemyślu

 

Spotkaniu towarzyszyły sesje na temat Tygodnia Wychowania czy Młodzieżowej Agencji Informacyjnej. Uczestnicy rozmawiali także z przedstawicielem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Iwona Kosztyła