29 czerwca 2018

7 lipca w ramach XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pokutno – Wynagradzającej za Grzechy Przeciwko Życiu będą się modlić na Kalwarii Dzieci Nienarodzonych w Tarnowcu

O szacunek dla każdego poczętego życia będą prosili w Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu reprezentanci Obrońców Życia z różnych zakątków naszego kraju. 7 lipca w ramach XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pokutno – Wynagradzającej za Grzechy Przeciwko Życiu będą się modlić na Kalwarii Dzieci Nienarodzonych, jedynym tego typu miejscu w Polsce.

Pielgrzymka gromadzi przede wszystkich tych, którzy na co dzień w różnego rodzaju ruchach, stowarzyszenia czy fundacjach ale także ludzi, którzy uświadamiają sobie jak ważne jest każde ludzkie istnienie i jego ochrona. I tą obronę chcemy podkreślić – mówi ks. Jan Kobak, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Warto przyjechać do Tarnowca by się pomodlić przed Najświętszym Sakramentem w tamtejszej świątyni, zadumać się przed figurą Matki Bożej Zawierzenia, pomyśleć o tym jak ważne jest ludzie życie i jak je bronić, między innymi spacerując po Kalwarii Dzieci Nienarodzonych, czy zatrzymać się przed wyjątkowym Pomnikiem Miliarda, który symbolicznie przypomina nam o liczbie osób, które nie przeżyły swoich narodzin – dodaje ks. Jerzy Uchman, proboszcz sanktuarium

Pomnika Niewinnych czy Pomnika Miliarda w Tarnowcu to jedyny w Polsce pomnik, pełniący rolę symbolicznego cmentarza nienarodzonych. Składa się z górującego nad otoczeniem dużego, ponad 7-metrowego krzyża symbolizującego ofiarę Jezusa Chrystusa na Golgocie oraz z 100 małych krzyży, które upamiętniają śmierć miliarda nienarodzonych, zabitych niewinnych istnień.

Iwona Kosztyła