11 września 2018

Celem jest Sanktuarium Pani Płaczącej w Dębowcu i udział we wrześniowych uroczystościach odpustowych.

Kilka dni w drodze, modlitwa, słuchanie konferencji, śpiew, doświadczenie wspólnoty i rekolekcji w drodze. Po raz 26 z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie wyruszy Piesza Pielgrzymka do Dębowca. Celem jest Sanktuarium Pani Płaczącej i udział we wrześniowych uroczystościach odpustowych, które odbędą się w Dębowcu dniach 13 – 16 września w tamtejszym sanktuarium.

Kiilkudniowa piesza pielgrzymka do Dębowca to tradycja parafialna, jednak do grona parafian dołączają pielgrzymi nie tylko z innych rzeszowskich parafii, ale także z okolicznych miejscowości. Już zebrała się grupa okolu 150 osób, ale jeśli będą chętni, wszystkich zapraszamy do dołączenia – mówi ks. Adam Cyran, przewodnik pielgrzymki

Tradycyjnie w drodze będziemy rozważać tematy związane z orędziem Matki Bożej z La Salette, starali się je poznać i przełożyć na nasze życie. Większość pątników je zna, ale chętnie wsłuchują się treści związane z objawieniami matki Bożej na La Salette – dodaje Adam Cyran, misjonarz saletyn

Wrześniowy odpust dębowiecki to duże wydarzenie nie tylko dla saletynów, ale także dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej. Jest specjalnie przygotowany program, który przygotowuje wiernych do poznania i przyjęcia orędzia Matki Placzące j- dodaje ks. Bartosz Seruga, dyrektor Centrum Informacyjnego Księży Misjonarzy Saletynów

Rocznie do sanktuarium w Dębowcu przybywa około 600 pielgrzymek. Do grupy pielgrzymkowej może dołączyć każdy, kto chce w ten sposób pielgrzymować. Idą z nami osoby, które nie nie miały siły bądź możliwości by pielgrzymować podczas wakacji na Jasną Górę, którzy chcą doświadczyć po raz pierwszy czym są takie rekolekcje w drodze – dodaje ks. Adam Cyran

Pielgrzymka odbędzie się w dniach 13 – 16 września. Szczegóły i zapisy w księgarni Saletina przy parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie.

Iwona Kosztyła