26 września 2018

We wszystkich kościołach diecezji niedzielna składka zostanie przeznaczona na wsparcie remontu ośrodka w Myczkowcach.

Trwa remont Ośrodka Caritas w Myczkowcach. Od grudnia 2017 roku odbywają się prace modernizacyjne w budynku kuchni i stołówki. To najbardziej eksploatowany budynek, który przechodził już dwa remonty, teraz musi być dostosowany zarówno do potrzeb coraz większej liczby grup zorganizowanych, jak i osób indywidualnych korzystających z bogatej oferty ośrodka. Powstanie między innymi bar szybkiej obsługi. Wszystko ma być gotowe do końca 2019 roku.

Dotychczasowe obiekty zmianą nie tylko swój wygląd, ale staną się bardziej funkcjonalne i gotowe na przyjęcie większej ilości wypoczywających i turystów – mówi ks. Bogdan Janik, dyrektor Ośrodka w Myczkowcach

Cieszymy się, że z bogatej oferty naszego ośrodka korzysta bardzo dużo osób, a dzięki nowym możliwościom będziemy mogli przyjmować jeszcze więcej turystów – dodaje ks. Janik

We wszystkich kościołach diecezji niedzielna składka zostanie przeznaczona na wsparcie remontu ośrodka w Myczkowcach.

Iwona Kosztyła