12 czerwca 2018

Rekolekcje odbędą się dniach 15 - 17 czerwca w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu

Pod hasłem „Różaniec modlitwą pełni czasu” w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu odbędą się Różańcowe Dni Skupienia. Zaproszenie skierowane jest zarówno do tych osób, które z różańcem się nie rozstają, ale także tych które przeczuwają powagę i znaczenie tej modlitwy, jednak gubią się w jej rozumieniu.

Na spotkanie zapraszamy ludzi, dla których różaniec jest lub może się stać ważnym symbolem wzrostu duchowego, którzy chcą doświadczać piękna tej modlitwy. Będzie okazja do wysłuchania  świadectw, rozmów o znaczeniu modlitwy i oczywiście samej modlitwy tez nie zabraknie  – mówi ks. Dariusz Rozum MS, organizator spotkania

Organizatorzy zapewniają opiekę dla dzieci, które przyjadą z rodzicami. W rekolekcjach można uczestniczyć stacjonarnie, ale też dojeżdżać na spotkania. Rekolekcje odbędą się dniach 15 – 17 czerwca w Centrum Pojednania La Salette w Dębowcu

Iwona Kosztyła