11 maja 2018

10 kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w sobotę przyjmie świecenia diakonatu.

Podczas mszy świętej zakładają szaty liturgiczne, jednak zamiast ornatu noszą dalmatykę, a stuła opiera się na jednym tylko ramieniu. 10 kleryków V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie w sobotę przyjmie świecenia diakonatu. Diakoni pełnią posługę Słowa Bożego, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, pomagają kapłanom przy ołtarzu i pełnią ważną rolę w dziele ewangelizacji. Uroczystość świeceń diakonatu odbędzie się w parafii św. Stanisława Biskupa w Boguchwale.

Klerycy, którzy przyjmują święcenia diakonatu podejmują określone zobowiązania: celibatu, codziennego odmawiania brewiarza oraz czci i posłuszeństwa swojemu biskupowi ordynariuszowi. Święcenia diakonatu są jednym z najważniejszych chwil w życiu kleryka – mówi ks. Jan Kulig, ojciec duchowny WSD w Rzeszowie

Wraz z przyjęciem diakonatu stają się osobami duchownymi. Święcenia diakonatu są pierwszym stopniem świeceń. Za rok diakoni przyjmą święcenia kapłańskie.

Iwona Kosztyła