4 lipca 2018

Do Ośrodka Rekolekcyjnego w Budach Głogowskich na turnus misyjny przyjechało ponad 50 dzieci.

Podzieleni na grupy pod szyldami pięciu kontynentów uczą się otwarcia i zaangażowania misyjnego. Spotykają się z misjonarzami, rozmawiają w grupach, modlą się za misje podczas codziennej Eucharystii.

Poza tym, jak przystało na wakacje, jest czas na rozrywkę i wypoczynek: basen, wycieczki, wieczorki pogodne, oglądanie filmów, gry i zabawy. Wszystko podczas „Wakacji z misjami” – tygodniowego turnusu dla dzieci.

Do Ośrodka Rekolekcyjnego w Budach Głogowskich przyjechało ponad 50 dzieci. Poprzez dobrze zaplanowane zajęcia, zabawę i naukę czerpią to wszystko co dla małego misjonarza, chrześcijanina jest ważne.

Turnusy misyjne organizowane są przez Referat Misyjny Diecezji Rzeszowskiej. Na trzech turnusach wypoczywać będzie ponad 150 dzieci.

Iwona Kosztyła