10 września 2018

Pogrzeb w czwartek, 13 września, o godz. 14.00 w parafii św. Michała Archanioła w Ropczycach

W dniu 9 września 2018 r. w 48 roku życia i w 21 roku kapłaństwa zmarł śp. ks. kan. Dariusz Drozd.

Eksporta we środę, 12 września, o godz. 15.00 w katedrze rzeszowskiej, przewodniczy bp Jan Wątroba.

Pogrzeb w czwartek, 13 września, o godz. 14.00 w parafii św. Michała Archanioła w Ropczycach Witkowicach, przewodniczy bp Edward Białogłowski.

Dobry Jezu a nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie

Ks. Dariusz Drozd, ur. 07.01.1971 r. w Rzeszowie, syn Jana i Marii Gąsior, maturę zdał w 1991 r. w Technikum Mechanicznym w Ropczycach. Studia odbył w latach 1992-1998 w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 21 maja 1998 r. z rąk biskupa Kazimierza Górnego.

Po święceniach pracował jako wikariusz w parafiach:

Rzeszów św. Michała Archanioła, 26.08.1998 24.08.2001

Zaczernie – Narodzenia NMP, 25.08.2001 27.08.2004

Gorlice Glinik Mariampolski, 28.08.2004 26.08.2006

Następnie po rocznym przygotowaniu w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie podjął posługę misyjną w Gwatemali którą pełnił w latach 2007 2018.

Od 10.04.2018 r. pełnił posługę wikariusza w katedrze rzeszowskiej.

Ks. Dariusz Drozd w 2011 r. otrzymał odznaczenie Expositorium Canonicale.

Iwona Kosztyła