Spraw swoim bliskim muzyczną niespodziankę!
Koncert Życzeń emitujemy w niedzielę po godzinie 12:05 *

Zamówienia można składać osobiście w sekretariacie Radia VIA, lub listownie wysyłając na adres „VIA” Katolickie Radio Rzeszów, ul. Zamkowa 4, 35-032 Rzeszów.

Życzenia przyjmujemy również telefonicznie pod numerem 17 85 24 625 od poniedziałku do piątku. w godz. 8:30 – 15:30 (z wyprzedzeniem ok. 1 miesiąca).

 

W zleceniu należy podać:

  • imię, nazwisko, adres i telefon osoby, dla której mają być emitowane życzenia oraz z jakiej okazji;
  • osobę lub osoby składające życzenia;
  • imię, nazwisko, telefon osoby składającej zlecenie emisji.

Możliwe jest odczytanie zaproponowanej przez Państwa treści życzeń oraz wyemitowanie ulubionej piosenki pod warunkiem posiadania jej w bazie nagrań Radia VIA.

Koszt emisji życzeń: 30 zł

Zlecenie życzeń można opłacić w sekretariacie radia lub przelewem na konto (w przypadku płatności przelewem konieczne jest przesłanie potwierdzenia przelewu na adres koncert@radiovia.com.pl )

 

Dane do przelewu:

„Via” Katolickie Radio Rzeszów
ul. Zamkowa 4; 35-032 Rzeszów

Bank Spółdzielczy w Lubeni
89 9161 0001 0004 5623 2000 0010

W tytule proszę wpisać: „Na cele statutowe rozgłośni”

 

W ramach przygotowania życzeń redakcja Niedzielnego Koncertu Życzeń w Radiu VIA zobowiązuje się do poinformowania Adresata o terminie emisji życzeń.

Informacje na temat dostępności terminów można uzyskać w pod nr tel. 17 8 524 625

 

* W wyjątkowych przypadkach transmisji z wydarzeń religijnych i sportowych może nastąpić przesunięcie czasu emisji koncertu życzeń.