Radio to słowo. Pośród różnych słów szczególne miejsce zajmuje słowo Boże. Na antenie Katolickiego Radia Via słowo Boże obecne jest w kilku programach.

Jednym z nich jest poranna audycja pt. „Karmić się słowem”. Od wielu lat jej autor, ks. prof. Janusz Miąso wprowadza słuchaczy w treść Ewangelii poszczególnych dni.

Po odczytaniu fragmentu Pisma św. w brawurowym komentarzu ukazuje prawdę o miłości Boga do człowieka.

Uwypuklając tę miłość w serca wielu słuchaczy wlewa entuzjazmem, radość i nadzieję.

Takie docierają do nas głosy. „Karmić się słowem”, od poniedziałku do piątku, godz. 6.50; w soboty o godz. 7.50.