7 marca 2019

100 lat temu w wieku niespełna 23 lat w walce pod Torczynem zginął pułkownik Leopold Lis - Kula. Z tej okazji w Rzeszowie odbyły się uroczystości patriotyczne poświęcone pamięci młodego bohatera.

Słynący z niezłomnego charakteru na polu walki Leopold Lis „Kula” był majorem piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari, pośmiertnie awansowany do stopnia pułkownika. Uroczystości patriotyczne związane z setną rocznicą jego śmierci rozpoczęły się akademią w II LO w Rzeszowie. To właśnie w tym miejscu Leopold „Kula” Lis ukończył gimnazjum, a od 1991 roku patronuje swojej szkole – przypomniał zebranym dyrektor szkoły Andrzej Szymanek. Podczas uroczystości szkolnych, głos zabrał Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk który mówił, że rzeszowski bohater walczył o niepodległość, poświęcając swoje całe młodzieńcze życie. Dalsza część obchodów miała miejsce podczas Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem JE Ks. Bp Jana Wątroby – Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej w Kościele Farnym w Rzeszowie. Tam przyrzeczenie złożyło ponad sto „Orląt” Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Główne uroczystości miały miejsce pod pomnikiem bohatera. Ważnym punktem było przyrzeczenie ponad 450 dziewcząt i chłopców Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Rotę przyrzeczenia odczytał Jan Kasprzyk.

Pod pomnikiem miała również miejsce salwa honorowa, defilada strzelców, pokaz musztry oraz wręczenie honorowych odznaczeń.

Arleta Blok