1 maja 2019

Mija 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dr Marta Pietras- Eichberger, specjalista prawa międzynarodowego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej mówi, że wejście do UE miało być paszportem do lepszego świata, do 15. państw, które były najbardziej rozwinięte pod względem gospodarczym, w których była demokracja i rządy prawa. Aplikowaliśmy o to, aby być członkiem tego prestiżowego klubu. Jak mówi specjalista, Unia dała nam przede wszystkim otwarte granice, co najbardziej odczuwa każdy z nas:

To także zaostrzenie norm środowiskowych. Ale to, co docenia dr Marta Pietras -Eichberger, to promocja praw człowieka i równość płci:

Korzyści z UE to także spore dofinansowania między innymi w kwestii infrastruktury. Zdaniem dr Marty Pietras-Eichberger, Podkarpacie jest doskonałym przykładem zmian, jakie nastąpiły po wstąpieniu do Unii Europejskiej.

Agnieszka Radochońska-Kloc