4 listopada 2019

Konferencję zorganizował Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie wspólnie z Fundacją na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej PRO – FIL

Identyfikacji, diagnozie i zwalczaniu przypadków przemocy wobec dzieci poświęcona była Konferencja Wojewódzka pt. „Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna” z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz cyberprzemocy. Na spotkanie, które odbyło się w Rzeszowie zaproszeni zostali dyrektorów szkół, pedagodzy, pracownicy socjalni oraz policjanci czyli osoby, które jako pierwsze mogą podjąć działania związane z pomocą, ale także z profilaktyką.

 

Iwona Kosztyła