5 listopada 2019

Celem Rankingu Samorządów jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej.

Gmina Radomyśl Wielki zajęła pierwsze miejsce na Podkarpaciu w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich w XV edycji Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”. Zestawienie najlepszych samorządów przygotowywane zostało w podziale na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie. Gmina Radomyśl Wielki sklasyfikowana została na 1. miejscu w naszym województwie i 41. w kraju w gronie gmin miejskich i miejsko-wiejskich na 864 sklasyfikowanych.

Celem Rankingu Samorządów jest wyłonienie miast i gmin, które osiągają najlepsze wyniki w kształtowaniu trwałego, zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, środowiskowej, społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Nie tylko więc ja jako włodarz gminy, ale także mieszkańcy mogą czuć zadowolenie z takiego wyróżnienia – komentuje burmistrz Józef Rybiński.

Z podkarpackich gmin jeszcze jedynie Dynów zmieścił się w pierwszej setce (94. miejsce).

Iwona Kosztyła