17 grudnia 2021

Jubileusz trzydziestolecia, obchodzi w tym roku Niżańskie Centrum Kultury Sokół. Instytucja, jest godnym kontynuatorem działalności Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Historię NCK Sokół, oraz bieżącą działalność instytucji, w rozmowie z Piotrem Mazurkiewiczem, przedstawia Radosław Maziarz, dyrektor „Sokoła”.

Piotr Mazurkiewicz