20 października 2020

Do 300 tys. zł wsparcia mogą otrzymać rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wnioski przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc  mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF. Pomoc finansową mogą uzyskać rolnicy, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich – mówi Andrzej Kraska, zastępca dyrektora Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji.

Wysokość strat w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich uprawniająca do starania się o pomoc musi wynieść co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej. Straty oceni komisja powołana przez wojewodę. Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej wynosi 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80% kosztów kwalifikowalnych. Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa np. zakup sprzętu, maszyn, na odtworzenie plantacji. Natomiast rolnik, którego gospodarstwo zostało poszkodowane przez ASF może otrzymać środki na inwestycje, ale nie związane z  produkcją trzody chlewnej– mówi Andrzej Kraska.

Wnioski można składać do końca roku.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska