7 lipca 2020

W Polsce jest dość duża liczba osób starszych, którzy nie mogą uczestniczyć w wyborach, ze względu na tzw. wykluczenie komunikacyjne. Pomóż seniorom dotrzeć na wybory.

W ostatnich latach bardzo modnym stało się hasło społeczeństwo obywatelskie. Bardzo mocno podkreśla się fakt, że każdy obywatel ma prawo kształtować swoją małą lokalną społeczność w której na co dzień żyje, jak i też kształt swojej Ojczyzny. Cieszy fakt, że w ostatnim czasie, co raz większa grupa obywateli pragnie w sposób świadomy i odpowiedzialny uczestniczyć w życiu społeczno-politycznym po przez udział w wyborach, czy to samorządowych i parlamentarnych, czy jak w ostatnich dniach w wyborach prezydenckich.

Musimy jednak pamiętać, że w Polsce jest dość duża liczba osób starszych, którzy nie mogą uczestniczyć w wyborach, ze względu na tzw. wykluczenie komunikacyjne.

Warto więc pomyśleć, aby na poziomie życia sąsiedzkiego czy samorządowego, zadbać o naszych Seniorów, którzy nie mają możliwości dotrzeć na wybory. Wystarczy tak niewiele: samochód i kilka godzin podarowanego czasu. Te dwie proste rzeczy mogą spowodować, że nasi Seniorzy nie będą czuli się wykluczeni z życia społeczno-politycznego i że będą mogli uczestniczyć w święcie demokracji, jakim są każde wybory.