27 stycznia 2020

Podkarpacki Bank Spółdzielczy (PBS) z siedzibą w Sanoku został objęty przymusową restrukturyzacją w wyniku której środki finansowe utraciły 34 samorządy w kwocie o łącznej wartości 80 ml zł. Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zapewniła płynność realizacji programu 500 plus. 

 

Resort finansów w tej sytuacji zadeklarował wypłacić jednostkom samorządu subwencję oświatową , mówiła Ewa Leniart.

Restrukturyzację PBS rozpoczął po raz pierwszy w historii Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Agnieszka Bojda