17 kwietnia 2020

Do podkarpackich Oddziałów ZUS w Rzeszowie i Jaśle wpłynęło do tej pory ponad 40 tys. wniosków w ramach „tarczy antykryzysowej”. Najwięcej z nich, bo aż 30 tys. dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

W ramach „tarczy antykryzysowej” przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg, które pomogą im przetrwać trudny dla firmy okres związany z epidemią koronawirusa. Największym zainteresowaniem cieszy się zwolnienie z opłacania składek. O taką formę pomocy wnioski złożyło ponad 30 tys. płatników w naszym województwie. Skorzystają z niej firmy, które do ubezpieczeń społecznych zgłosiły nie więcej niż 9 osób oraz samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia).

O świadczenie postojowe stara się ponad 7,7 tys. osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 492 osoby na umowach cywilnoprawnych. Zgodnie z przepisami, kwota takiego świadczenia to 2080 zł i jest ona nieoskładkowana i nieopodatkowana. Aby ją otrzymać zawarcie umowy cywilnoprawnej bądź założenie firmy musiało nastąpić przed 1 lutego 2020 r.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.

W poniedziałek w rzeszowskim oddziale ZUS odbędzie się dyżur eksperta. Na pytania eksperci będą czekać od godz. 10-12 pod numerem tel. 17 858 61 85.

Małgorzata Oczoś-Błądzińska