17 kwietnia 2020

Powiat jarosławski pozyskał 4,5 mln złotych z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

Prace, na które otrzymano dofinansowanie, obejmują rozbudowę dróg powiatowych w Wiązownicy, przebudowę drogi Makowisko – Bobrówka oraz przebudowę ul. Kolejowej w Radymnie. Należy dodać do tego już rozpoczętą inwestycję, czyli przebudowę drogi Sośnica – Zadąbrowie, z dofinansowaniem z tego samego źródła, pozyskanym pod koniec 2019 r.

Przypominam również, że już trwają prace na drodze powiatowej Sośnica – Zadąbrowie. Ich koszt to 3,6 mln złotych, przy 80. procentach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych, o które to dofinansowanie postaraliśmy się jeszcze w ubiegłym roku – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Przy tej inwestycji współpracujemy z samorządem gminy Radymno.

Prace na tej, będącej do tej pory w nie najlepszym stanie technicznym drodze, obejmują odcinek o długości blisko 3 kilometrów. Jezdnia zostanie poszerzona z 4 do 6 metrów, na całej długości będzie też chodnik o szerokości 2 metrów. Zostanie zwiększona nośność, ze względu na to, że jest to bardzo ważny trakt dla miejscowych przedsiębiorców rolnych, korzystających z ciężkiego sprzętu rolniczego. Droga ta po przebudowie, ma również przejąć ruch z pobliskiej kopalni żwiru i piasku w Sośnicy, omijając Święte i Radymno.

Źródło: starostwo powiatowe w Jarosławiu

Piotr Mazurkiewicz