14 września 2019

Uniwersytet Trzeciego Wieku Diecezji Rzeszowskiej, obchodził jubileusz 5 -lecia.

Zanim uczestnicy UTW Diecezji Rzeszowskiej oraz zaproszeni goście udali się na część oficjalną jubileuszu, wzięli udział we Mszy św. w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego, pod przewodnictwem biskupa Edwarda Białogłowskiego. Podczas części oficjalnej, wystąpili przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, można także było wysłuchać wykładu o Stanisławie Moniuszce. Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac artystycznych, realizowanych przez słuchaczy diecezjalnego UTW, a także warsztaty.

Piotr Mazurkiewicz