12 sierpnia 2019

Prawie 800 tys. osób dostanie świadczenie uzupełniające 500 + dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po 18 roku życia. Osoby, których dochód nie przekracza 1600 zł miesięcznie będą mogły korzystać z 500 + dla osób niepełnosprawnych. Pod uwagę nie brana jest renta rodzinna. Do dochodu wliczana jest jedynie renta socjalna mówi wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Krystyna Wróblewska. 

Jak mówi Krystyna Wróblewska, aby otrzymać świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych wymagane jest jedno z kilku orzeczeń. 

Świadczenie 500+ dla osób niepełnosprawnych po 18 roku życia będzie wypłacał organ zajmujący się wypłatą świadczeń emerytalno – rentowych. W przypadku osób, które nie posiadają tego świadczenia a chcą ubiegać się o 500+ muszą wówczas zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ustawa w życie wchodzi 1 października tego roku i od tego momentu będzie można składać wnioski.

Agnieszka Bojda