28 stycznia 2019

W Filharmonii Podkarpackiej odbył się jubileusz z okazji 665-lecia lokalizacji Rzeszowa.

Przywilej lokacyjny dla Rzeszowa nadał król Kazimierz Wielki w 1354 roku a otrzymał go rycerz Jan Pakosławic, który dostał prawo do używania tytułu „Pan na Rzeszowie”.

Tradycyjnie podczas obchodzonej rocznicy lokacji Rzeszowa, przyznawane są tytuły Honorowego Obywatela Miasta. W tym roku, tytuł odebrali  prof. dr hab. Sylwester Czopek, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz  kardiochirurg, prof. dr hab. n. med. Kazimierz Widenka. Tytuł Zasłużony dla  Rzeszowa przyznano Mateuszowi Tułeckiemu, organizatorowi konferencji Internet Beta. 

Piotr Mazurkiewicz