10 lutego 2022

82 lata temu życie wielu mieszkańców regionu zmieniło się w piekło. Wtedy miała miejsce pierwsza masowa wywózka Polaków na Syberię, której rocznicę obchodzimy 10 lutego. W Rzeszowie odbyły się uroczystości upamiętniające dramatyczne wydarzenia.

W nocy z 9 na 10 lutego 1940 roku rozpoczęła się pierwsza z czterech masowych deportacji Polaków na Sybir, przeprowadzona przez NKWD. Tego dnia w głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tysięcy obywateli polskich. Pierwsza masowa deportacja odbyła się w warunkach, które dla wielu okazały się wyrokiem śmierci – mówi Artur Brożyniak, historyk z rzeszowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowe.

Deportacje Polaków były zaplanowane i przeprowadzone tak, aby usunąć z dawnych terenów wschodnich II Rzeczpospolitej wszystkich ludzi uznanych za „niebezpiecznych” dla Sowietów. Celem wywózek była eksterminacja elit oraz świadomej narodowo polskiej ludności, która mogłaby stawić opór władzy – mówi historyk Artur Brożyniak.

Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników państwowych, pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. Wywożeni byli w głąb Związku Radzieckiego, daleko na Syberię.

Ci, co przeżyli wywózki i pobyt na nieludzkiej ziemi, wspominają ten czas jako gehennę. Tak jak Irena Boryszewska, która została zesłana wraz z rodziną na nieludzką ziemię w wieku 10-ciu lat.

W Rzeszowie odbyły się uroczystości upamiętniające osiemdziesiątą drugą rocznicę pierwszych masowych wywózek na Syberię. Mszę św. w intencji deportowanych sprawowano w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie. W Eucharystii wzięli udział dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i kadeci Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. W skład szkoły wchodzi X Liceum Ogólnokształcące, które nosi imię Sybiraków.

Dobrze, że niezapominany o Sybirakach, tym bardziej w obliczu nowych trudnych wydarzeń – mówił podczas Eucharystii ks. Jan Szczupak.

W Przemyślu uroczystości odbędą się w sobotę 12 lutego. O godz. 10 w kościele pw. Św. Trójcy zostanie odprawiona Msza św.

Według szacunków historyków łącznie w czterech masowych deportacjach na Syberię w latach 1940-1941 zostało wywiezionych oko. 320 tysięcy Polaków

 

 

Małgorzata Oczoś-Błądzińska