28 września 2021

 

W Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z 82 rocznicą utworzenia Państwa Podziemnego. Jego początkiem było utworzenie 27 września 1939 r. Służby Zwycięstwu Polski, przekształconej w Związek Walki Zbrojnej, a następnie w Armię Krajową. W ciągu blisko pięciu lat podległe rządowi RP na uchodźstwie tajne struktury cywilne i wojskowe Państwa Podziemnego objęły całą Polskę, dlatego jest uważane za największe i najlepiej zorganizowane podziemne państwo i wojsko działające w okupowanej Europie. Uroczystości połączone zostały ze Świętem 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, które kultywują tradycje Armii Krajowej.

 

Iwona Kosztyła