11 marca 2019

Do rzeszowskiego ZUS-u wpływają wnioski o rodzicielskie świadczenie Mama 4+.

Świadczenie przysługuje osobom, które nie posiadają niezbędnych środków do życia i osiągnęły wiek emerytalny. W przypadku kobiet to 60 lat, w przypadku mężczyzna 65. Warunek konieczny to wychowanie przez kobietę co najmniej czwórki dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia dzieci przez matkę, wychowanie przez ojca co najmniej czwórki dzieci. Ewa Papiewska Borkowska, dyrektor ZUS w Rzeszowie mówi, że w skali kraju, z nowych przepisów skorzysta 65 tys. osób, które nie pobierają żadnych świadczeń i ok. 20 tys., które na konto otrzymują kwoty poniżej najniższej emerytury.

Po 5 marca do oddziału rzeszowskiego wpłynęło 941 wniosków, 3 z nich zostały złożone przez ojców. Podkarpacie to także oddział jasielski, tutaj wpłynęło 639 wniosków. 

Dyrektor ZUS dodaje, że w przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera świadczenie niższe niż najniższa emerytura wówczas to rodzicielskie będzie stanowić uzupełnienie. Adam Panek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy uważa, że pozostanie w domu i wychowywanie dzieci, to ciężka praca, którą należy wynagrodzić:

Rodzicielskie świadczenie Mama 4 + to 1100 zł brutto. Kwota ta corocznie będzie podlegać waloryzacji. Wnioski można składać we wszystkich placówkach ZUS i KRUS można składać wnioski o przyznanie emerytury Mama 4 +.

Agnieszka Radochońska-Kloc