24 lutego 2022

Coraz więcej wypadków w rolnictwie. Na Podkarpaciu w ubiegłym roku doszło do prawie 900 niebezpiecznych zdarzeń podczas prac w gospodarstwach. To o 92 więcej niż w roku 2020.

Z danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynika, że większości przypadków są to upadki, także z wysokości, w drugiej kolejności pochwycenie przez ruchome części maszyn i urządzeń. Jak mówiła na antenie Radia VIA Agata Borcz z KRUS w Rzeszowie, do wypadków najczęściej dochodzi na terenie zbudowań gospodarskich.

Wiosną i latem dochodzi także częściej do wypadków z udziałem dzieci. Dlatego KRUS prowadzi akcję profilaktyczną. Poprzez organizowane pogadanki w szkołach i konkursy pracownicy KRUS uczą dzieci, jak zachowywać się podczas pracy w gospodarstwie lub wakacyjnego pobytu na wsi.

KRUS zachęca dzieci do udziału w dwóch konkursach. Jeden dotyczy ułożenia rymowanki o bezpieczeństwie w gospodarstwie pod hasłem 'Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”, drugi – to konkurs plastyczny również nawiązujący do upadków. Jest też konkurs kierowany do rolników na bezpieczne gospodarstwo rolne. Prace dzieci przyjmuje regionalny oddział KRUS.

Więcej informacji na temat konkursów zobacz tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska