9 listopada 2020

W powiecie rzeszowskim brakuje rodzin zastępczych.

Obecnie w pieczy zastępczej przebywa 89 dzieci, którymi opiekuje się 60 rodzin. Jak mówiła na naszej antenie Agnieszka Gabrowska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, możliwości rodzin już w tym momencie są wyczerpane. Podobnie w instytucjonalnych ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych czyli domach dziecka. Okres pandemii, jak mówiła dyrektor Gabrowska, wydłużył okres przygotowania kandydatów do pełnienia roli rodzica zastępczego ze względu na obostrzenia. Nie mniej apeluje za naszym pośrednictwem do osób, które chciałyby stworzyć zastępczy dom dla dzieci.

Osoby, które chciałyby pełnić rolę rodziny zastępczej, mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Rodzinie w Rzeszowie telefonicznie lub osobiście. Zobacz tutaj

Małgorzata Oczoś-Błądzińska